Název: Vizualizace rozsáhlých diagramů komponent a interakce s nimi
Další názvy: Large diagrams visualization and interaction with them
Autoři: Kubásek, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Holý, Lukáš
Oponent: Šnajberk, Jaroslav
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8698
Klíčová slova: komponenty;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: components;visualization
Abstrakt: Seznámení s technikami vizualizace a navigace pro rozsáhlé komponentové diagramy a navržení a implementování nových funkcí do existující aplikace pro vizualizaci komponentových diagramů.
Abstrakt v dalším jazyce: Learn about techniques of visualization and navigation in large component diagrams and creating and implementing new functions into an existing application for component visualization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskaPrace.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0824Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce292,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0824Pposudek.pdfPosudek oponenta práce302,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10B0824Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce179,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.