Název: Výukový program pro předmět "KIV/PT - Programovací techniky"
Další názvy: Educational software for the course "KIV/PT - Programming Techniques"
Autoři: Dékány, Michal
Vedoucí práce/školitel: Mautner, Pavel
Oponent: Mouček, Roman
Datum vydání: 2013
2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8704
Klíčová slova: programovací techniky;výukový program;algoritmy;struktura dat;Java;swing;ZČU
Klíčová slova v dalším jazyce: programming techniques;educational software;algorithms;data structure;Java;swing;ZČU
Abstrakt: Cílem práce je návrh a implementace programu, který bude sloužit k výuce algoritmů a datových struktur vyučovaných v předmětu KIV/PT - Programovací techniky. V první a druhé části jsou podrobně popsány vlastnosti vyučovaných datových struktur a algoritmů, které byly zahrnuty do programu. Třetí část se zabývá návrhem grafického uživatelského rozhraní pro tento program. V poslední části je popsána implementace navrženého grafického uživatelského rozhraní.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to design and implement the program, which will serve to teaching algorithms and data structures which are taught in the subject KIV/PT - Programming Techniques. In the first and second part are described data structures and algorithms which are included in the program. In the third part is described the design of the graphical user interface for this program and in the last section is described the implementation of designed graphical user interface.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KIV) / Bachelor´s works (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0200Phodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce78,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0200Pposudek.pdfPosudek oponenta práce138,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09B0200Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce60,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8704

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.