Název: 5-ti osé obráběcí centrum s max. průměrem stolu nebo obrobku 1200 - 1500 mm
Další názvy: 5-axes Machining Centre with Max. Diameter of the Workpiece or Table of 1200 - 1500 mm
Autoři: Heller, Štěpán
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Mindl, Jiří
Oponent: Varvařovský, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8711
Klíčová slova: pětiosé obráběcí centrum;otočný stůl;frézovací hlava;rám stroje;frézování;soustružení
Klíčová slova v dalším jazyce: five-axis centres;rotary tables;milling head;machine frame;milling;turning
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje posouzení použití strojů se stolem naklápěcím a otočným a strojů se stolem pouze otočným doplněných frézovací hlavou. Dále pak návrh nové koncepce stroje a jeho hodnocení v závislosti na hmotnostech pohyblivých částí, dynamické stabilitě, celkové hmotnosti a dědičnosti konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes an assessment of machines with 2-axis rotary tables and machines with rotary tables and milling head. The new concept machine is designed. Variants of new concept are compared. Base of the comparing are dynamic stability, weight of moving parts, general weight, use of original parts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Heller.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Heller.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Heller.pdfPosudek oponenta práce598,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heller.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.