Název: Podvozková platforma pro městský elektromobil
Další názvy: Chassis Platform for Urban Electric Vehicle
Autoři: Peleška, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Barták, Petr
Oponent: Souček, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8713
Klíčová slova: elektromobil;elektropohon;elektromotor;akumulátor;podvozek;rám;MKP;náprava;zavěšení kola;jízdní odpory
Klíčová slova v dalším jazyce: electric vehicle;electric motor drive;electric motor;battery;chassis;frame;FEM;wheel suspension;driving resistances
Abstrakt: V úvodu této diplomové práce je vypracovaná rešerše zaměřené na elektromobily a jejich komponenty. Hlavní část práce se ovšem zabývá konstrukčním návrhem podvozkové platformy pro elektromobil městského typu. Nejprve se jedná o koncepční návrh platformy a dále je zvolené řešení rozvedeno do konstrukce dílčích částí. Práce se zabývám návrhem podvozkového rámu, náprav vozidla a elektropohonu. Součástí práce jsou potřebné výpočty a výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the background of the research on electric vehicles and their components. The main part of this thesis deals with the structural design chassis platform for electric vehicles urban type. First, it is a conceptual design of the platform and the chosen solution elaborated into the detail of the parts. The thesis deals with the proposal bogie frame, wheel suspension and electric drive. The work contains calculations and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Peleska_2013.pdfPlný text práce33,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Peleska.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Peleska.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.