Title: Podvozková platforma pro městský elektromobil
Other Titles: Chassis Platform for Urban Electric Vehicle
Authors: Peleška, Tomáš
Advisor: Barták, Jiří
Barták, Petr
Referee: Souček, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8713
Keywords: elektromobil;elektropohon;elektromotor;akumulátor;podvozek;rám;MKP;náprava;zavěšení kola;jízdní odpory
Keywords in different language: electric vehicle;electric motor drive;electric motor;battery;chassis;frame;FEM;wheel suspension;driving resistances
Abstract: V úvodu této diplomové práce je vypracovaná rešerše zaměřené na elektromobily a jejich komponenty. Hlavní část práce se ovšem zabývá konstrukčním návrhem podvozkové platformy pro elektromobil městského typu. Nejprve se jedná o koncepční návrh platformy a dále je zvolené řešení rozvedeno do konstrukce dílčích částí. Práce se zabývám návrhem podvozkového rámu, náprav vozidla a elektropohonu. Součástí práce jsou potřebné výpočty a výkresová dokumentace.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the background of the research on electric vehicles and their components. The main part of this thesis deals with the structural design chassis platform for electric vehicles urban type. First, it is a conceptual design of the platform and the chosen solution elaborated into the detail of the parts. The thesis deals with the proposal bogie frame, wheel suspension and electric drive. The work contains calculations and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Peleska_2013.pdfPlný text práce33,29 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Peleska.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Peleska.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Peleska.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8713

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.