Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBarták, Jiřícs
dc.contributor.advisorBarták, Petrcs
dc.contributor.authorPeleška, Tomášcs
dc.contributor.refereeSouček, Miroslavcs
dc.date.accepted2013-06-18cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:29Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:29Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-24cs
dc.identifier53075cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8713
dc.description.abstractV úvodu této diplomové práce je vypracovaná rešerše zaměřené na elektromobily a jejich komponenty. Hlavní část práce se ovšem zabývá konstrukčním návrhem podvozkové platformy pro elektromobil městského typu. Nejprve se jedná o koncepční návrh platformy a dále je zvolené řešení rozvedeno do konstrukce dílčích částí. Práce se zabývám návrhem podvozkového rámu, náprav vozidla a elektropohonu. Součástí práce jsou potřebné výpočty a výkresová dokumentace.cs
dc.format70cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectelektromobilcs
dc.subjectelektropohoncs
dc.subjectelektromotorcs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjectpodvozekcs
dc.subjectrámcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectnápravacs
dc.subjectzavěšení kolacs
dc.subjectjízdní odporycs
dc.titlePodvozková platforma pro městský elektromobilcs
dc.title.alternativeChassis Platform for Urban Electric Vehicleen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the background of the research on electric vehicles and their components. The main part of this thesis deals with the structural design chassis platform for electric vehicles urban type. First, it is a conceptual design of the platform and the chosen solution elaborated into the detail of the parts. The thesis deals with the proposal bogie frame, wheel suspension and electric drive. The work contains calculations and drawings.en
dc.subject.translatedelectric vehicleen
dc.subject.translatedelectric motor driveen
dc.subject.translatedelectric motoren
dc.subject.translatedbatteryen
dc.subject.translatedchassisen
dc.subject.translatedframeen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedwheel suspensionen
dc.subject.translateddriving resistancesen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Peleska_2013.pdfPlný text práce33,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Peleska.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Peleska.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Peleska.pdfPrůběh obhajoby práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.