Title: UAV letoun
Other Titles: UAV aircraft
Authors: Trylč, Michal
Advisor: Barták, Jiří
Barták, Petr
Referee: Spal, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8714
Keywords: bezpilotní letouny;principy letu multicopter;CAD;test pohonných jednotek
Keywords in different language: UAVs;elemental principles of flight multicopters;CAD;testing of power units
Abstract: Náplní diplomové práce je provést rešerši bezpilotních letounů. Práce obsahuje dělení BPL dle několika kritérií, seznámení se s platnou legislativou v ČR, základní principy letu multicopter, testování vybraných pohonných jednotek a vlastní návrh multicoptery dle zadání od zadavatele.
Abstract in different language: Content of the thesis is to research the unmanned aerial vehicles. Work includes the division of UAVs by to several criteria, explanation with current legislation the Czech Republic, fundamental principles of flight multicopter, testing of selected power units and own design Quadrocopter according to specification of authority.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Michal TRYLC.pdfPlný text práce71,62 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Trylc.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Trylc.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Trylc.pdfPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.