Title: Návrh trakčního podvozku pro nízkopodlažní elektrickou jednotku
Other Titles: A design of a traction bogie for a low-floor electrical unit
Authors: Berezňák, Tomáš
Advisor: Heller, Petr
Červenka, Zdeněk
Referee: Hampl, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8716
Keywords: Trakční podvozek;nízkopodlažní;vnitřní rám;obrácená úhlová páka;převodovka;vypružení;lemniskátový mechanismus;pevnostní výpočet
Keywords in different language: Traction bogie;low-floor;internal frame;reverse angle lever;gearbox;suspension;parallelogram;strength calculation
Abstract: Práce pojednává o konstrukci trakčního podvozku pro kolejová vozidla. Hlavní snahou při návrhu bylo co nejvíce snížit výšku podvozku a také jeho hmotnost. Výsledkem je využití vnitřního rámu a přemístění pohonu z prostoru mezi koly do prostoru vně kol, přičemž je motor uložen kolmo na nápravu. Pro primární vypružení a vedení dvojkolí podvozek využívá originálního řešení pomocí obrácené úhlové páky a horizontálně uložených pružin. Práce také obsahuje výpočty pro návrh a dimenzování.
Abstract in different language: The work deals with a design of traction bogie for rail vehicles. A main effort in the design was minimize a bogies height and weight. The result is a use of an internal frame and a move of traction from the space between the wheels to the space outside the wheels, where the engine is placed perpendicular to the axle. The bogie uses original solution for primary suspension and axle guide by a reverse angle lever and horizontally laid springs. The work also includes calculations for designing and dimensioning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tomas Bereznak.pdfPlný text práce12,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Bereznak.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Bereznak.pdfPosudek oponenta práce983,6 kBAdobe PDFView/Open
Bereznak.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.