Název: Návrh trakčního podvozku pro nízkopodlažní elektrickou jednotku
Další názvy: A design of a traction bogie for a low-floor electrical unit
Autoři: Berezňák, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Heller, Petr
Červenka, Zdeněk
Oponent: Hampl, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8716
Klíčová slova: Trakční podvozek;nízkopodlažní;vnitřní rám;obrácená úhlová páka;převodovka;vypružení;lemniskátový mechanismus;pevnostní výpočet
Klíčová slova v dalším jazyce: Traction bogie;low-floor;internal frame;reverse angle lever;gearbox;suspension;parallelogram;strength calculation
Abstrakt: Práce pojednává o konstrukci trakčního podvozku pro kolejová vozidla. Hlavní snahou při návrhu bylo co nejvíce snížit výšku podvozku a také jeho hmotnost. Výsledkem je využití vnitřního rámu a přemístění pohonu z prostoru mezi koly do prostoru vně kol, přičemž je motor uložen kolmo na nápravu. Pro primární vypružení a vedení dvojkolí podvozek využívá originálního řešení pomocí obrácené úhlové páky a horizontálně uložených pružin. Práce také obsahuje výpočty pro návrh a dimenzování.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with a design of traction bogie for rail vehicles. A main effort in the design was minimize a bogies height and weight. The result is a use of an internal frame and a move of traction from the space between the wheels to the space outside the wheels, where the engine is placed perpendicular to the axle. The bogie uses original solution for primary suspension and axle guide by a reverse angle lever and horizontally laid springs. The work also includes calculations for designing and dimensioning.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tomas Bereznak.pdfPlný text práce12,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Bereznak.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Bereznak.pdfPosudek oponenta práce983,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bereznak.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.