Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeller, Petr
dc.contributor.advisorČervenka, Zdeněk
dc.contributor.authorBerezňák, Tomáš
dc.contributor.refereeHampl, Václav
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:19Z-
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:19Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-24
dc.identifier53318
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8716
dc.description.abstractPráce pojednává o konstrukci trakčního podvozku pro kolejová vozidla. Hlavní snahou při návrhu bylo co nejvíce snížit výšku podvozku a také jeho hmotnost. Výsledkem je využití vnitřního rámu a přemístění pohonu z prostoru mezi koly do prostoru vně kol, přičemž je motor uložen kolmo na nápravu. Pro primární vypružení a vedení dvojkolí podvozek využívá originálního řešení pomocí obrácené úhlové páky a horizontálně uložených pružin. Práce také obsahuje výpočty pro návrh a dimenzování.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectTrakční podvozekcs
dc.subjectnízkopodlažnícs
dc.subjectvnitřní rámcs
dc.subjectobrácená úhlová pákacs
dc.subjectpřevodovkacs
dc.subjectvypruženícs
dc.subjectlemniskátový mechanismuscs
dc.subjectpevnostní výpočetcs
dc.titleNávrh trakčního podvozku pro nízkopodlažní elektrickou jednotkucs
dc.title.alternativeA design of a traction bogie for a low-floor electrical uniten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with a design of traction bogie for rail vehicles. A main effort in the design was minimize a bogies height and weight. The result is a use of an internal frame and a move of traction from the space between the wheels to the space outside the wheels, where the engine is placed perpendicular to the axle. The bogie uses original solution for primary suspension and axle guide by a reverse angle lever and horizontally laid springs. The work also includes calculations for designing and dimensioning.en
dc.subject.translatedTraction bogieen
dc.subject.translatedlow-flooren
dc.subject.translatedinternal frameen
dc.subject.translatedreverse angle leveren
dc.subject.translatedgearboxen
dc.subject.translatedsuspensionen
dc.subject.translatedparallelogramen
dc.subject.translatedstrength calculationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tomas Bereznak.pdfPlný text práce12,25 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Bereznak.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Bereznak.pdfPosudek oponenta práce983,6 kBAdobe PDFView/Open
Bereznak.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.