Title: Podélně dělicí kotoučové nůžky na bezotřepné dělení pásu z mědi, slitin mědi a plátovaného pásu měď-ocel
Other Titles: Shears for longitudinal cutting without burr for copper, alloys and plated copper-steel strips
Authors: Švec, Martin
Advisor: Staněk, Jiří
Křivánek, Jiří
Referee: Hejduk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8717
Keywords: kotoučové nůžky;řezná jednotka;konstrukce;CAD;MKP
Keywords in different language: circular shears;cutting unit;construction;CAD;FEM
Abstract: V úvodu práce je provedena rešerše na téma kotoučové nůžky a technologie střihu. V práci jsou vypracovány variantní návrhy řešení nůžek. Vybraná varianta je nakonec vypracována do konstrukčního řešení včetně potřebných výpočtů. V závěru práce byla zhotovena výkresová dokumentace vybraných dílů.
Abstract in different language: This diploma thesis contains summary of the circular shears and also the basics of shear technology. The main goal of this work is to design a new solution of the cutting unit. Therefore there are suggested few variants and the best of them is selected and further elaborated. The elaboration includes analysis of strength and stiffness as well as making 3D model and few technical drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Svec Martin.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Svec.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Svec.pdfPosudek oponenta práce693,06 kBAdobe PDFView/Open
Svec.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.