Název: Podélně dělicí kotoučové nůžky na bezotřepné dělení pásu z mědi, slitin mědi a plátovaného pásu měď-ocel
Další názvy: Shears for longitudinal cutting without burr for copper, alloys and plated copper-steel strips
Autoři: Švec, Martin
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Křivánek, Jiří
Oponent: Hejduk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8717
Klíčová slova: kotoučové nůžky;řezná jednotka;konstrukce;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: circular shears;cutting unit;construction;CAD;FEM
Abstrakt: V úvodu práce je provedena rešerše na téma kotoučové nůžky a technologie střihu. V práci jsou vypracovány variantní návrhy řešení nůžek. Vybraná varianta je nakonec vypracována do konstrukčního řešení včetně potřebných výpočtů. V závěru práce byla zhotovena výkresová dokumentace vybraných dílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis contains summary of the circular shears and also the basics of shear technology. The main goal of this work is to design a new solution of the cutting unit. Therefore there are suggested few variants and the best of them is selected and further elaborated. The elaboration includes analysis of strength and stiffness as well as making 3D model and few technical drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKS) / Theses (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Svec Martin.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Svec.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Svec.pdfPosudek oponenta práce693,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svec.pdfPrůběh obhajoby práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8717

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.