Název: Tříkolové třístopé vozidlo pro invalidní osoby na elektrický pohon
Další názvy: Three-wheeled vehicle for handicapped persons powered by electricity
Autoři: Ježek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Barták, Jiří
Barták, Petr
Oponent: Kubička, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8722
Klíčová slova: invalidní osoba;postižení;paraplegie;elektromotor;tuhost;rám;cena
Klíčová slova v dalším jazyce: disabled people;disability;paraplegia;power;stiffness;frame rate
Abstrakt: Tato práce se zabývá studií elektrické tříkolky pro invalidní osoby. Je zde zvolena nová koncepce, která ve světě zatím není moc rozšířena a u osob upoutaných na mechanický vozík by mohla mít úspěch. Hlavním prvkem tříkolky je umožnění nájezdu postižené osoby i s jejím vlastním mechanickým vozíkem na tříkolku. Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde bylo toto vozítko prvotně řešeno a je zde dotaženo do finální podoby, včetně výkresové dokumentace a návrhu hlavních dostupných komponentů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with electric tricycles for disabled people. Selected here is a new concept that the world is not yet very widespread and people confined to mechanical wheelchair could be successful. The main feature of the approach is to allow tricycles disabilities with its own mechanical truck tricycle. This work builds on a semester project where the rover was initially solved and there is tightened in its final form, including drawings and design of major components available.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jezek_2012_2013.pdfPlný text práce16,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Jezek.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Jezek.pdfPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jezek.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8722

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.