Title: Tříkolové třístopé vozidlo pro invalidní osoby na elektrický pohon
Other Titles: Three-wheeled vehicle for handicapped persons powered by electricity
Authors: Ježek, Ondřej
Advisor: Barták, Jiří
Barták, Petr
Referee: Kubička, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8722
Keywords: invalidní osoba;postižení;paraplegie;elektromotor;tuhost;rám;cena
Keywords in different language: disabled people;disability;paraplegia;power;stiffness;frame rate
Abstract: Tato práce se zabývá studií elektrické tříkolky pro invalidní osoby. Je zde zvolena nová koncepce, která ve světě zatím není moc rozšířena a u osob upoutaných na mechanický vozík by mohla mít úspěch. Hlavním prvkem tříkolky je umožnění nájezdu postižené osoby i s jejím vlastním mechanickým vozíkem na tříkolku. Tato práce navazuje na semestrální projekt, kde bylo toto vozítko prvotně řešeno a je zde dotaženo do finální podoby, včetně výkresové dokumentace a návrhu hlavních dostupných komponentů.
Abstract in different language: This thesis deals with electric tricycles for disabled people. Selected here is a new concept that the world is not yet very widespread and people confined to mechanical wheelchair could be successful. The main feature of the approach is to allow tricycles disabilities with its own mechanical truck tricycle. This work builds on a semester project where the rover was initially solved and there is tightened in its final form, including drawings and design of major components available.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jezek_2012_2013.pdfPlný text práce16,7 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Jezek.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Jezek.pdfPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Jezek.pdfPrůběh obhajoby práce1,19 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8722

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.