Název: Rod Colloredo-Mansfeld a zámek Dobříš
Další názvy: The family Colloredo-Mansfeld and the Chateau Dobřiš
Autoři: Konopásková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8731
Klíčová slova: rod Colloredo-Mansfeld;zámek Dobříš;historicko-kulturní vývoj;konfiskace
Klíčová slova v dalším jazyce: family Colloredo-Mansfeld;chateau Dobříš;historical development;confiscation
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o historickém a kulturním zámku Dobříš, jejíž součástí je také historický vývoj města Dobříš a kamenného hradu Varkač, který byl předchůdcem dnešního dobříšského zámku. Část práce je zaměřena na šlechtické rody Mansfeldů a Colloredo-Mansfeldů, které byly téměř po celou dobu majiteli zámku a jejich vlivu na podobu města i zámku. Závěr práce byl věnován jeho výzdobě a přilehlým zámeckým parkům, jeho současnému využití a stávající expozici.
Abstrakt v dalším jazyce: The title of Bachelor thesis is ?The family Colloredo-Mansfeld and the Chateau Dobris. The main theme is the interception various phases of its historical development and also focus on aristocratic family Colloredo-Mansfeld and their influence, not only on the design of this historical monument, but also on their effects and benefits for the Dobris estate and concurrently for the wider area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Konopaskova Tereza_Rod Colloredo-Mansfeld a zamek Dobris_2012.pdfPlný text práce3,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konopaskova Tereza_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Konopaskova Tereza_Klimova Petra.docPosudek oponenta práce68,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Konopaskova_Tereza0001.pdfPrůběh obhajoby práce405,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8731

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.