Title: Filozofie člověka v díle F. M. Dostojevského a F. Nietzscheho
Other Titles: Philosophy of Man in the Work of F. M. Dostoevsky and F. Nietzsche
Authors: Nováková, Helena
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8736
Keywords: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;morálka;křesťanství;nadčlověk;člověkobůh;bohočlověk;vůle k moci
Keywords in different language: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;morality;christianity;superman;man-god;god-man;will to power
Abstract: Bakalářská práce "Filosofie člověka v díle F. M. Dostojevského a F. Nietzscheho" je komparací myšlenek obou autorů, zejména v kontextu morálky a víry. Na základě analýzy díla obou autorů interpretuje jejich základní stanoviska, v případě Dostojevského stanoviska jeho románových hrdinů. Cílem práce je podat ucelený pohled nejen na shodné principy jejich myšlení, ale pokusit se přiblížit, v čem spočívá radikální rozkol v jejich antropologické koncepci, který vede Dostojevského k zachování člověka samého, zatímco u Nietzscheho k jeho zániku.
Abstract in different language: This thesis "Philosophy of Man in the Work of F. M. Dostoevsky and F. Nietzsche" is the comparison of ideas both authors, especially in the context of morality and faith. Based on the analysis of their work it interpret their fundamental attitudes, in case of Dostoevsky, thesis work with the attitudes of chracters of his novels. The aim of thesis is to reach comprehensive view not only at the same principles of their thinking, but also try to bring what is the main reason of this radical difference in their anthropological conception, which leads in case of Dostoevsky to preservation of human itself, while in case of Nietzsche to his extinction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filosofie cloveka v dile F. M. Dostojevskeho a F. Nietzcheho - Bakalarska prace.pdfPlný text práce620,6 kBAdobe PDFView/Open
Novakova posudek BP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFView/Open
Novakova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFView/Open
Novakova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce358,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.