Název: Filozofie člověka v díle F. M. Dostojevského a F. Nietzscheho
Další názvy: Philosophy of Man in the Work of F. M. Dostoevsky and F. Nietzsche
Autoři: Nováková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Kastnerová, Martina
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8736
Klíčová slova: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;morálka;křesťanství;nadčlověk;člověkobůh;bohočlověk;vůle k moci
Klíčová slova v dalším jazyce: Friedrich Nietzsche;Fedor Michajlovič Dostojevskij;morality;christianity;superman;man-god;god-man;will to power
Abstrakt: Bakalářská práce "Filosofie člověka v díle F. M. Dostojevského a F. Nietzscheho" je komparací myšlenek obou autorů, zejména v kontextu morálky a víry. Na základě analýzy díla obou autorů interpretuje jejich základní stanoviska, v případě Dostojevského stanoviska jeho románových hrdinů. Cílem práce je podat ucelený pohled nejen na shodné principy jejich myšlení, ale pokusit se přiblížit, v čem spočívá radikální rozkol v jejich antropologické koncepci, který vede Dostojevského k zachování člověka samého, zatímco u Nietzscheho k jeho zániku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis "Philosophy of Man in the Work of F. M. Dostoevsky and F. Nietzsche" is the comparison of ideas both authors, especially in the context of morality and faith. Based on the analysis of their work it interpret their fundamental attitudes, in case of Dostoevsky, thesis work with the attitudes of chracters of his novels. The aim of thesis is to reach comprehensive view not only at the same principles of their thinking, but also try to bring what is the main reason of this radical difference in their anthropological conception, which leads in case of Dostoevsky to preservation of human itself, while in case of Nietzsche to his extinction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Filosofie cloveka v dile F. M. Dostojevskeho a F. Nietzcheho - Bakalarska prace.pdfPlný text práce620,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova posudek BP vedouci.rtfPosudek vedoucího práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Novakova_Kratochvil.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Novakova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce358,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.