Název: Působení J. W. Goetha v Západočeském regionu
Další názvy: J. W. Goethe´s exposure in the West Bohemian Region
Autoři: Gabrielová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8737
Klíčová slova: Johann Wolfgang Goethe;Sebastian Grüner;Karlovy Vary;Mariánské Lázně;Teplice;Františkovy Lázně;vřídlo;mineralogie;geologie;Komorní hůrka;klášter Teplá
Klíčová slova v dalším jazyce: Johann Wolfgang Goethe;Sebastian Grüner;Karlovy Vary;Mariánské Lázně;Teplice;Františkovy Lázně;vřídlo;Komorní hůrka;monastery Teplá;mineralogy;geology
Abstrakt: Tato práce pojednává o působení J. W. Goetha v Západočeském regionu. Slavný německý básník vyhledával Čechy kvůli blahodárným účinkům léčebných pramenů místních lázní. V letech mezi roky 1785 až 1823 navštěvuje Čechy sedmnáctkrát. Při této příležitosti se věnuje přírodovědné badatelské činnosti a to především mineralogii, geologii a meteorologii. Jeho zájem v této oblasti je pro Čechy nesmírným přínosem. V jeho díle mají Čechy významné postavení a odráží se v něm jejich podoba na sklonku 18. a počátku 19. století. Ve svých denících zaznamenává dobové události, které se odehrávaly na tomto území. Díky odkazu J. W. Goetha lze lépe chápat dobový kontext Evropy i Čech. Bližší rozbor Goethovy působnosti umožňuje nahlédnout do významného kusu života v českých zemích a poodhalit leckterou souvislost středoevropských dějin a kultury.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis discusses the effect of Goethe in the West region. The famous german poet sought Bohemia beneficial effects due to local healing spring spa. In the years between 1785 to 1823 attented seventeen times Bohemia. On this occasion, is devoted to scientific research activities, especially mineralogy, geology and meteorology. His interest in this area is tremendous value the Bohemian. In his work, Czechs have an important position and it is reflected in thei appearance at the end of the 18th and 19th century. Historical events in this area are recorded in his diaries.Analysis of Goethe's work insight into the context of contemporary Europe and Bohemia. Further analysis of Goethe´s scope allows insight into an important piece of life in the Bohemian and viewed in context of European history and culture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE VERONIKA GABRIELOVA - konecna verze.pdfPlný text práce994,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gabrielova Veronika_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Gabrielova Veronika_Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Gabrielova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce371,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8737

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.