Název: Buddhismus v českých zemích
Další názvy: Buddhism in the Czech Republic
Autoři: Rostek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Demjančuková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8739
Klíčová slova: budhismus;Česká republika;náboženství;budhistické směry;hinduismus;budhistické spolky;budhistická psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: buddhism;Czech republic;religion;buddhist trends;hinduism;buddhist groups;buddhist psychology
Abstrakt: Práce se zabývá hlavními českými představiteli buddhistického náboženství, stručně představuje jednotlivé buddhistické směry a rozdíly mezi nimi. Dále je věnována pozornost postavení buddhismu v české společnosti a jeho přínosu pro ni.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the main representatives of the Buddhist religion in the Czech Republic, briefly introduces particular Buddhist trends and differences between them. The work is also devoted to the situation of Buddhism in Czech society and its contribution to it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_ondrej_rostek.pdfPlný text práce320,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP - vedouci Neupauer - Rostek.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rostek_Demjancukova.docPosudek oponenta práce61,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Rostek_Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce332,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8739

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.