Název: Pojetí logu ve stoické filosofii
Další názvy: Conception of Logos in Stoic Philosophy
Autoři: Jirkovský, Michal
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8740
Klíčová slova: stoicismus;logos
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;logos
Abstrakt: Tato bakalářská práce má za cíl podat vysvětlení vztahu stoických myslitelů k pojmu logos. Logos jako takový je zmiňován mnoha autory filosofie starověké, ovšem jeho pojem se dostává i do filosofie soudobé. Žádná jiná škola či směr ale s tímto pojmem není tak spjata, jako právě stoikové. Jejich myšlení a úvahy z disciplín logiky, filosofie přírody a především etiky je protknuto jakýmsi vše řídícím řádem, bohem, přírodou. Cílem této práce by mělo být vystihnutí právě vztahu mezi jejich filosofií a tímto řádem na základě čerpání z především hlavních myslitelů této školy ? Marka Aurelia a Epiktéta, ale například i Senecy. Důležitou součástí je také výklad a citování náležitě vybraných zlomků.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is titled Conception of Logos in Stoic philosophy. The main aim of this thesis is to explain of the relations between Stoic philosophy and category of Logos. Thesis is divided to four parts. The first part tells about who are Stoics and describes their rise and fall. Next three parts is the most important components of Stoic philosophy, which are logic, physics and etics. Accent is placed mainly on description of books Stoicorum vetera fragmenta and text and works of Marcus Aurelius and Epiktétos. To fully describe philosophy of these authors, another secondary sources are used. Thesis contains description of elementary problems such as conception of soul, universe, nature and order, all acording to meaning of Logos.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP2012-MJ.pdfPlný text práce640,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jirkovsky Michal_Kocandrle Radim.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Jirkovsky Michal_Bohacek Krystof.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Jirkovsky_Michal.pdfPrůběh obhajoby práce367,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8740

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.