Název: Osobnost knihovníka. Jeho obraz v literatuře a filmu
Další názvy: Personage of librarian. His image in the literature and movies
Autoři: Štádlerová, Daniela
Vedoucí práce/školitel: Šlesingerová, Helena
Oponent: Svatková, Dagmar
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8743
Klíčová slova: knihovník;knihovna
Klíčová slova v dalším jazyce: librarian;library
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá osobou knihovníka, jak z pohledu knihovníků samých, tak i návštěvníků knihoven. Představuje roli knihovníka v toku dějin. Zabývá se uměleckým zobrazením knihovníka v literatuře a filmu, v českých i zahraničních dílech, různého data vzniku. Nedílnou součástí práce je i dotazník "Osobnost knihovníka", jehož respondenti byli z řad knihovníků i návštěvníků knihoven.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work represents the librarian´s role throughout the course of history. The next part of this work looks at the librarian´s role in literature and film. In terms of maintaining impartiality, books and films of different genres, distinction and date of origins were elaborated. The evaluation of "the librarian´s personality" questionnare is an integral part of this work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Stadlerova Daniela.pdfPlný text práce457,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
StalerovaD_Slesingerova.rtfPosudek vedoucího práce1,52 MBRTFZobrazit/otevřít
Stadlerova_Svatkova.docPosudek oponenta práce63,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Stadlerova_Daniela.pdfPrůběh obhajoby práce474,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.