Název: Freudova psychoanalýza a umělecká kreativita
Další názvy: Freud's psychoanalysis and the creativity of art
Autoři: Jesínková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8745
Klíčová slova: psychoanalýza;terapie;katarze;humor;komično;smích;umění;psychika
Klíčová slova v dalším jazyce: psychoanalysis;therapy;catharsis;humour;comedy;laughter;art;psyche
Abstrakt: Bakalářská práce popisuje život a dílo Sigmunda Freuda, psychoanalýzu a její vztah k uměleckému ztvárnění světa, člověka, kultury. Seznamuje s estetickými pojmy katarzí, humorem, komičnem a smíchem. Práce dále rozebírá vliv umění na lidskou psychiku a otázky terapeutického působení umění na duchovní život člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the life and work of Sigmund Freud, the psychoanalysis and its relation to artistic rendering of the world, human and culture. It introduces the easthetic concepts such as catharsis, humour, comedy and laughter. The thesis also analyzes the influence of art on the human psyche and questions of the therapeutic effect of art on man's spiritual life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jesinkova_Katerina_BP_2013.pdfPlný text práce643,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jesinkova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,78 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jesinkova_Murgas.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Jesinkova_Katerina0001.pdfPrůběh obhajoby práce590,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.