Název: Friedrich August von Hayek - významná osobnost evropské vědy
Další názvy: Friedrich August von Hayek - an important figure in European science
Autoři: Bryxová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8752
Klíčová slova: společnost;Rakouská škola;ekonomie
Klíčová slova v dalším jazyce: society;Austrian school;economics
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá hlavními myšlenkami a názory významného rakouského ekonoma, politologa a sociologa 20. století, F. A. Hayeka. Odráží jeho ideje a učení, které jsou i pro dnešní společnost velmi aktuální a staly se tak ve své době nadčasovými. Práce pojednává o životě a zásadních dílech tohoto vídeňského rodáka, jeho postoji k pojmu společnost, líčí jeho vztah s K. R. Popperem. Práce má přispět k získání uceleného obrazu o Hayekově životě, rozsáhlém díle a významných životních počinech.
Abstrakt v dalším jazyce: This degree work focuses on F. A. Hayek´s main ideas and opinions. His knowledge is timeless and his work is very important for society in these days. Degree work is about important life milestones, personal live and his masterpieces, described his stand to the term society and requests to her, described relationship between Hayek and K. R. Popper. My degree work should have to get integrated view about Hayek´s live, work and milestones in his life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petra Bryxova - BP.pdfPlný text práce248,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryxova Petra_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,53 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bryxova Petra_Profant Martin.pdfPosudek oponenta práce108,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bryxova_Petra.pdfPrůběh obhajoby práce376,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8752

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.