Název: Renesanční politická filosofie: Niccolo Machiavelli
Další názvy: Renaissance Political Philosophy: Niccolo Machiavelli
Autoři: Čiháková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8762
Klíčová slova: renesanční filosofie;politická filosofie;Niccolo Machiavelli;lidská přirozenost;ctnost;štěstěna;osud;náboženství;bůh
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance philosophy;political philosophy;Niccolo Machiavelli;human nature;virtue;fortune;destiny;religion;god
Abstrakt: Bakalářská práce se primárně zabývá rozborem nejdůležitějších pojmů Machiavelliho filosofie v sociálním a politickém kontextu. Práce se dále zaměřuje na životní dráhu filosofa a představuje jeho nejvýznamnější díla: Vladař a Rozpravy o deseti knihách Tita Livia. Pochopení a vysvětlení ústředních pojmů Machiavelliho učení je základem k pochopení samotného Machiavelliho. Cílem a úkolem této práce je zjistit skutečnou povahu této filosofie.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals primarily with the analysis of key terms Machiavelli's philosophy in social and political context. It shows a career of a philosopher and tries to bring his most important works: The Prince and Debates. Understanding and explanation of main concepts of Machiavelli's teachings are the basis for an understanding of Machiavelli himself. The aim and task of the work is to determine the real nature of this philosophy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza Cihakova- Bakalarska prace.pdfPlný text práce270,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihakova Tereza_Spelda Daniel.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Cihakova Tereza_Klimova Petra.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Cihakova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce586,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8762

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.