Název: Husitské výpravy za hranice, se zaměřením na slovenské oblasti
Další názvy: Hussite expeditions beyond the borders, focused on the Slovak region
Autoři: Erhartová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8767
Klíčová slova: husitské výpravy za hranice;husitská revoluce;Slovensko;křížové výpravy;husitské vojenství
Klíčová slova v dalším jazyce: hussite expeditions beyond borders;hussite revolution;Slovakia;crusade;hussite warfare
Abstrakt: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zanalyzování husitských výprav za hranice českých zemí. Práce se věnovala stručnému seznámení s problematikou samotné husitské revoluce. Následně byla provedena analýza a chronologický popis jednotlivých husitských jízd do oblastí Bavorska, Saska, Rakouska, slezských knížectví a Lužice. V průběhu práce byly nastíněné výpravy uskutečňované do oblastí Slovenska. Práce se stručně zabývá husitským vojenstvím, které významně ovlivnilo dějiny samotného vojenství.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this Bachelor thesis was analysis of Hussite expeditions beyond the borders, focused on the Slovak region. This thesis dealed with brief introduction into the Hussite revolution. Subsequently was performed an analysis and chronological description of rides in Bavaria, Saxony, Austria, Silesian principalities and Lusatia. In thesis were delineated expeditions, which were implemented in area of Slovakia. The thesis deals with Hussite warfare, which influenced history of warfare.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_erhartova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Erhartova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Erhartova_Sedivy.rtfPosudek oponenta práce41,86 kBRTFZobrazit/otevřít
Erhartova_Nikol.pdfPrůběh obhajoby práce425,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.