Název: Střet individua a světa v Goethově raném díle
Další názvy: Conflict between the individual and the world in Goethe's early work
Autoři: Koubová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8773
Klíčová slova: Johann Wolfgang Goethe;Sturm und Drang;Götz z Berlichingen;Utrpení mladého Werthera;Urfaust;literatura
Klíčová slova v dalším jazyce: Johann Wolfgang Goethe;Sturm and Drang;Gotz von Berlichingen;Sorrows of young Werther;Urfaust;literature
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na výraznou osobnost německých dějin, Johanna Wolfganga von Goetha, zejména na jeho ranou tvorbu. Konkrétně se věnuje dílům Götz z Berlichingen, Utrpení mladého Werthera a Urfaust, kde hledá shodný motiv, kdy se jedinec střetává se světem. Dále se zmiňuje o literárním hnutí Sturm und Drang.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor´s thesis focuses on the great personality of the German history, Johann Wolfgang von Goethe, especially on his early works. In concrete terms, on his three early works Gotz von Berlichingen, Die Leiden des jungen Werthers and Urfaust, to find the identical motif in them when the individual clashes with the world. And furthermore, the work includes attitude of the Sturm und Drang literary movement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Goethe.pdfPlný text práce605,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Koubova_Blahutkova.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
BP - oponent Neupauer - Koubova.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Koubova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce270,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8773

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.