Název: Pojetí sebevraždy ve stoické filosofii
Další názvy: The concept of suicide in Stoic philosophy
Autoři: Novotná, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Švantner, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8782
Klíčová slova: stoicismus;sebevražda;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: Stoicism;suicide;death
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vývojem pohledu na sebevraždu v období stoicismu, přičemž se zabývá i obdobím klasické řecké filozofie, z kterého stoici v mnohém čerpají.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with development of the concept of suicide in the stoic philosophy. Bachelor thesis also deals with the classical period of Greek philosophy, in which many Stoic drawn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bp-Novo.pdfPlný text práce709,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotna_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Novotna_Svantner.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Novotna_Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce252,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.