Název: José Ortega y Gasseta - publicista, editor a zakladatel Madridské školy
Další názvy: José Ortega y Gasset - journalist, editor and founder of Madrid philosophical school
Autoři: Vozková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Černá, Jana
Oponent: Schuster, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8790
Klíčová slova: filosofický systém;esej;hispanicita;publikace;nakladatelství;Španělsko;literatura;novocentismus;ortegiánské myšlení;Madridská škola
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophical system;essay;hispanic features;publications;publishers;Spain;literature;novocentism;The philosophical school of Madrid;influence
Abstrakt: Práce představuje významného španělského myslitele 20. století José Ortegu y Gasseta nejen jako filosofa, ale i jakožto publicistu, editora a osobnost, jež podnítila vznik nových, španělských vědeckých, vzdělávacích a kulturních institucí. Pozornost bude věnována jeho životu, filosofickému myšlení, jeho dílům i založení nakladatelství periodika Revista de Occidente. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří vznik tzv. Madridské školy a vlivu Ortegových myšlenek na španělské myslitele a umělce, náležející ke Generaci 1914.Dále budou přiblížna některá jeho díla a zmíněn jeho vliv na Španělsko, latinskou Ameriku a Českou republiku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis represents an important spanish philosopher José Ortega y Gasset. I focus mainly on his journalistic and editorial activity, but of course I will outline the important informations about his life and his philosophical system. I mention foundation of the journal Revista de Occidente, and very important establishment of the Philosopfical School of Madrid. In the last chapter I summarize his influennce and importance for Latin America and the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakule.pdfPlný text práce629,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vozkova_Cerna.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vozkova_Schuster.docxPosudek oponenta práce49,97 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vozkova_Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce262,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8790

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.