Title: Renesanční kosmologie: Kusánský a Bruno
Other Titles: Cosmology of renaissance: Cusanus and Bruno
Authors: Janečková, Tereza
Advisor: Špelda, Daniel
Referee: Klímová, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8809
Keywords: renesance;kosmologie;Mikuláš Kusánský;Giordano Bruno;pojetí Boha
Keywords in different language: renaissance;cosmology;Nicholas of Cusa;Giordano Bruno;conception of God
Abstract: Práce se zabývá kosmologií Mikuláše Kusánského a Giordana Bruna. Věnuje se jejich životu, práci a filozofii. Na závěr je srovnání těchto dvou koncepcí.
Abstract in different language: The project describes cosmology of Nicholas of Cusa and Giordano Bruno, it describes their life, work and then their philosophy. Finaly this project compare cosmology of Nichlas of Cusa and Giordano Bruno.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Renesancni_kosmologie.pdfPlný text práce209,61 kBAdobe PDFView/Open
Janeckova_Spelda.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordView/Open
Janeckova_Klimova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFView/Open
Janeckova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce571,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.