Název: Renesanční kosmologie: Kusánský a Bruno
Další názvy: Cosmology of renaissance: Cusanus and Bruno
Autoři: Janečková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8809
Klíčová slova: renesance;kosmologie;Mikuláš Kusánský;Giordano Bruno;pojetí Boha
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;cosmology;Nicholas of Cusa;Giordano Bruno;conception of God
Abstrakt: Práce se zabývá kosmologií Mikuláše Kusánského a Giordana Bruna. Věnuje se jejich životu, práci a filozofii. Na závěr je srovnání těchto dvou koncepcí.
Abstrakt v dalším jazyce: The project describes cosmology of Nicholas of Cusa and Giordano Bruno, it describes their life, work and then their philosophy. Finaly this project compare cosmology of Nichlas of Cusa and Giordano Bruno.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Renesancni_kosmologie.pdfPlný text práce209,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Janeckova_Spelda.docPosudek vedoucího práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Janeckova_Klimova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Janeckova_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce571,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.