Název: Stoická koncepce duše
Další názvy: The Stoic Conception of Soul
Autoři: Jarůšková, Judita
Vedoucí práce/školitel: Kočandrle, Radim
Oponent: Boháček, Kryštof
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8812
Klíčová slova: stoicismus;duše;pneuma;logos;člověk;hégemonikon
Klíčová slova v dalším jazyce: stoicism;soul;pneuma;logos;human;hégemonikon
Abstrakt: Cílem práce je vyložit stoickou koncepci duše a především poskytnout přehled funkcí schopností řídící části duše. V práci jsou rovněž zahrnuty poznatky ze stoické fyziky, nutné k pochopení jejich pojetí duševního aparátu.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to interpret the stoic conception of soul, particularly to provide the interpretation of faculties of the governing part of the soul. This thesis also includes the stoic physics that is essential to the understanding of their conception of the soul.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_J_Jaruskova_Stoicka_Koncepce_Duse.pdfPlný text práce616,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jaruskova_Kocandrle.docPosudek vedoucího práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Jaruskova_Bohacek.rtfPosudek oponenta práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Jaruskova_Judita.pdfPrůběh obhajoby práce364,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.