Název: Láska a nenávist
Další názvy: Love and hate
Autoři: Lukešová, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Hanzelínová, Lada
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8819
Klíčová slova: láska;nenávist;závislost;žárlivost;druhy lásky;determinace;archetyp anima;archetyp animus;manželství;archetyp stínu
Klíčová slova v dalším jazyce: love;hate;addiction;jealousy;types of love;determination;archetype of animus;marriage;archetype of shadow
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o výkladu lásky a nenávisti, zejména na základě dvou významných psychologů Ericha Fromma a Carla Gustava Junga. V úvodu je popsána obecná charakteristika lásky a nenávisti pomocí literatury Petera Laustera či M. Scott Pecka.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis deals with the interpretation of love and hate, especially on the basis of two important psychologists Erich Fromm and Carl Gustav Jung. The introduction describes the general characteristics of love and hate from literature by Peter Lauster or M. Scott Peck.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_lukesovaPlný text práce898,66 kBUnknownZobrazit/otevřít
BP_LukesovaN_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
BP_LukesovaN_Hanzelinova.rtfPosudek oponenta práce48,86 kBRTFZobrazit/otevřít
Lukesova_Nikola.pdfPrůběh obhajoby práce460,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.