Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl, Miloš
dc.contributor.authorMüllerová, Simona
dc.contributor.refereeStark, Stanislav
dc.date.accepted2013-06-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:38Z
dc.date.available2012-06-25cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:38Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-16
dc.identifier52052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8821
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je představení etické koncepce Arthura Schopenhauera, zachycení jejího významu v rámci jeho filosofické koncepce a zhodnocení Kantovy etiky. Bakalářská práce je věnována podstatným pojmům Schopenhauerovy filosofie, dále se zabývá hlavními faktory, které Schopenhauera při jeho práci ovlivnily. Pozornost je zaměřena na Schopenhauerův vztah ke Kantově etice a k některým Kantovým pojmům. Uvedena je Schopenhauerova vlastní etická koncepce.cs
dc.format60 s. (108 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectArthur Schopenhauercs
dc.subjectImmanuel Kantcs
dc.subjectetikacs
dc.subjectmetafyzikacs
dc.subjectkategorický imperativcs
dc.subjectautonomie vůlecs
dc.titleEtika v díle Arthura Schopenhaueracs
dc.title.alternativeThe Position of Ethics in the Work of Arthur Schopenhaueren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this bachelor thesis is to present Schopenhauer's ethical concept, to capture its meaning within his philosophical concept and evaluation of Kant's ethics. The thesis is devoted to important concepts of Schopenhauer's philosophy, discussed the factors that influenced Arthur Schopenhauer in his work. Attention is focused on Schopenhauer's relationship to Kant's ethics and to some of Kant's concepts. Schopenhauer's own ethical concept is listed.en
dc.subject.translatedArthur Schopenhaueren
dc.subject.translatedImmanuel Kanten
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedmetaphysicsen
dc.subject.translatedcategorical imperativeen
dc.subject.translatedautonomy of the willen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Mullerova Simona.pdfPlný text práce627,22 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Mullerova_Stark.docPosudek oponenta práce61 kBMicrosoft WordView/Open
Mullerova_Simona.pdfPrůběh obhajoby práce455,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.