Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKodet, Roman
dc.contributor.authorBoříková, Michaela
dc.contributor.refereeSkřivan, Aleš
dc.date.accepted2013-06-04
dc.date.accessioned2014-02-06T12:44:47Z-
dc.date.available2012-03-20cs
dc.date.available2014-02-06T12:44:47Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-23
dc.identifier52545
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8837
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vztahem Rudolfa II. k Praze. První kapitola popisuje Rudolfovu osobnost, španělskou výchovu a jeho nástup k moci s počátky vlády. Druhá kapitola uvádí důvody Rudolfova přestěhování se do Prahy, podobu Prahy roku 1583, dobovou atmosféru, školství a vzdělanost a architektonickou činnost. Třetí kapitola má za účel vylíčit kulturu, kterou Rudolf dokázal během svého pražského pobytu vybudovat. Je zde proto popsána tradice sběratelství a mecenášství, pražský císařský dvůr, umění a alchymistická činnost. V poslední kapitole je uveden dopad Rudolfovy vlády na Prahu a její úpadek po císařově smrti.cs
dc.format55 s. (86 369 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectRudolf II.cs
dc.subjectPrahacs
dc.subjectrenesancecs
dc.subjectmanýrismuscs
dc.subjectškolstvícs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectsběratelstvícs
dc.subjectpražský císařský dvůrcs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectalchymiecs
dc.subjectúpadek Prahycs
dc.titleRudolf II. a Prahacs
dc.title.alternativeRudolf II. and Pragueen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s work deals with Rudolf II. relationship to Prague. The first chapter describes the personality of Rudolf, the Spanish upbringing and his rise to power with the beginnings of government. The second chapter presents the reasons Rudolf´s relocation to Prague, the appearance of Prague in 1583, the period atmosphere, the education and scholarship and the architectural activity. The third chapter has the purpose portray the culture, which Rudolf proves during his stay in Prague construct. There is therefore described the tradition of collecting and patronage, the Prague Imperial court, the art and the alchemical activity. In the final chapter is outlined impact of Rudolf´s government on Prague and its decline after emperor´s death.en
dc.subject.translatedRudolf II.en
dc.subject.translatedPragueen
dc.subject.translatedrenaissanceen
dc.subject.translatedmannerismen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedarchitectureen
dc.subject.translatedcollectingen
dc.subject.translatedPrague Imperial courten
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedalchemyen
dc.subject.translateddecline Pragueen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce829,56 kBAdobe PDFView/Open
Borikova_Kodet.docxPosudek vedoucího práce52,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Borikova_Skrivan.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Borikova_Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce403,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.