Název: Vladislav Jagellonský a jeho kulturně-politický přínos pro české země
Další názvy: Vladislav Jagellon and his Cultural and Political Contribution to the Czech Lands
Autoři: Zichová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Kodet, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8840
Klíčová slova: Vladislav Jagellonský;vladislavská gotika;Vladislavské zřízení zemské;Vladislavský sál;architektura;náboženství;společenost;šlechta;Pražský hrad;Matyáš Korvín;Jagellonci
Klíčová slova v dalším jazyce: Vladislav Jagellon;Vladislaus ghotic;Vladislaus constitution;Vladislaus hall;architecture;religion;society;nobility;Prague castle;Matthias Corvinus;Jagiellonians
Abstrakt: Má bakalářská práce si klade za cíl představit období vlády Vladislava Jagellonského v českých zemích a s ohledem na širší kulturně-politický kontext poukázat na možnosti hodnocení panovníkova vlivu a jeho významu na vývoj českých zemí.Práce by měla poskytnout ucelený popis doby, se všemi jejími specifiky a příznačnými rysy, jak v životě politickém, tak duchovním. Rozebírám význam a příčiny zásadních politických rozhodnutí českého krále s přihlédnutím ke společenské situaci. Zaměřuji se na to, do jaké míry byl právě český král tím, kdo řídil chod země a jaké role plnily další stavy. Vycházím přitom z mezinárodních souvislostí a problémů doby, které měly stěžejní vliv na směřování českého království na přelomu století a které přispěly ke konsolidaci stavovského státu.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is concerned with Vladislav Jagellon and his era and is divided into five chapters. The main intention of this work consists in account of the most important events during the reign of Vladislav Jagellon in the Czech lands in 1471?1506. This Bachelor thesis should explain in which way the king Vladislav Jagellon influenced the politics and situation in the Czech Kingdom at the fall of middle age. It should present the period of Vladislav Jagellon?s reign in the Czech kingdom with all its specifics and changes in the state governmental organs and clarify how the king?s majesty went through series of modifications and which consequences it brought to the home as well as international politics of the Czech lands afterwards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Vladislav Jagellonsky a jeho kulturne-politicky prinos pro ceske zeme..pdfPlný text práce4,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zichova_Suchanek.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Zichova_Kodet.docxPosudek oponenta práce46,9 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Zichova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce600,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8840

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.