Název: Štěstí a smysl života podle vybraných autorů psychologie a filozofie
Další názvy: Happiness and the meaning of the life according to the selected authors of the psychology and philosophy
Autoři: Dudláková, Dagmar
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Květová, Eliška
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8847
Klíčová slova: smysl;štěstí;psychologické pojetí;filosofické hledisko;koncepce;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: meaning;happiness;psychological concept;philosophical concept;description
Abstrakt: Práce pojednává o motivu štěstí a smyslu života, přičemž jsou brány v úvahu koncepce psychologické a filozofické. Z filosofického hlediska je největší část práce věnována Janu Sokolovi a jeho celkový náhled na člověka jako osobu a jejího směřování. K dokreslení poslouží díla Jara Křivohlavého, Pierra Teilharda De Chardina a Pavla Říčana. Psychologické pojetí, bude zastoupeno Erichem Frommem, jehož pojetí je použito ke komparaci s dílem Jana Sokola. Dále bude psychologický pohled zastoupen především Viktorem Emanuelem Franklem, jehož výpovědi z koncentračních táborů, pomohou lépe dokreslit pojem smyslu i v nelehkých životních situacích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work duscusses the topic of the happiness and the meaning of the life. There are used the psychological and philosophical concepts. The mos important philosophical author in this work is Jan Sokol. He descripes the man and his personality and he follows its direction. Other philosophical views are represented by Jako Krivohlavy, Pierre Teilhard De Chardin and Pavel Rican. Erich Fromm shows the psychological concept and his one is compared with the concept of Jan Sokol. Really interesting psychological description is represented by Viktor Emanuel Frankl. His statemnet from the concentration camp illustrate the concept of the meaning of our life in difficult life situations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dagmar Dudlakova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dudlakova_murgas.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Dudlakova_Kvetova.pdfPosudek oponenta práce69,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dudlakova_Dagmar.pdfPrůběh obhajoby práce442,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.