Název: Vědecké programy v novověké filosofii: dílo René Descarta
Další názvy: Scientific programs in Modern Philosophy: Rene Descartes work
Autoři: Dachová, Helena
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Klímová, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8848
Klíčová slova: pochybnost;metoda;poznání;cogito princip;morálka;substance;esence;existence;hypotéza;res extensa;res cogitans;metafyzika
Klíčová slova v dalším jazyce: doubt;method;knowledge;cogito principle;morality;substance;essence;existence;hypothesis;res extensa;res cogitans;metaphysics
Abstrakt: Bakalářská práce přibližuje filosofické dílo a metodologii René Descarta se snahou o komplexnost. Sleduje vývoj jeho myšlení ve dvou zásadních dílech. Podstatná část práce se soustředí na analýzu Rozpravy o metodě a Meditace o první filosofii.Každé dílo sleduje odlišné pojetí problematiky pochybnosti, víry a vědění.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor's thesis describes philosophical work and methodology of René Descartes with emphases on complexity. The development of Descartes' thinking is observed based on his two fundamental works. A large part of the thesis focuses on analysis of Descartes' Discourse on the Method and Meditations on First philosophy. Each work targets different concept of uncertainty, faith and knowledge.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Helena Dachova1.pdfPlný text práce792,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dachova_Demjancuk.docxPosudek vedoucího práce38,99 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Dachova_Klimova.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Dachova_Helena.pdfPrůběh obhajoby práce365,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8848

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.