Název: Mýtus a realita vyvraždění Slavníkovců na Libici
Další názvy: Myth and reality of murder of Slavnik´s family at Libice
Autoři: Podhrázská, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Velímský, Filip
Oponent: Nenutil, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8849
Klíčová slova: mýtus;Slavníkovci vyvraždění;historie;archeologie;numismatika
Klíčová slova v dalším jazyce: myth;Slavnik´s family;murder;history;archeology;numismatics
Abstrakt: Má bakalářská práce s názvem ?Mýtus a realita vyvraždění Slavníkovců na Libici? se bude týkat rodu Slavníkovců a jejich role v českých dějinách. Ukáže, jak se s postupem času měnil pohled na jejich původ, rozsah území, na důvod jejich vyvraždění apod.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis named ?Myth and reality of murder of Slavnik´s family at Libice? is about genus of Slavníkovci and their role in Czech history. It will show how they changed over time view on their origin, the extend of their land, the reason of their murder etc.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Podhrazska.Veronika.pdfPlný text práce504,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Velimsky_VBcP_Veronika Podhrazska_2013.rtfPosudek vedoucího práce2,95 MBRTFZobrazit/otevřít
protokol_o_hodnoceni_prace podhrazska nenutil.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Podhrazska_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce420,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.