Title: Filmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kinga
Other Titles: Film adaptations of literary masters: Selected works from the work of Stephen King
Authors: Chlustinová, Lucie
Advisor: Kastner, Jan
Referee: Havlík, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8850
Keywords: Stephen King;filmová adaptace;Osvícení;Carrie;horor
Keywords in different language: Stephen King;film adaptation;The Shining;Carrie;horror
Abstract: Bakalářská práce: Filmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kinga, předkládá obecné vymezení pojmu filmové adaptace a možné metody používané pro vytváření filmových děl inspirovaných knižní předlohou. Dále obsahuje vymezení rozdílů mezi knihou a filmem spolu s odlišným přístupem k filmu čtenářem, který se na filmové dílo dívá, jako na adaptaci a divákem, jenž přichází do kina shlédnou film s neznalostí předlohy. Další částí BP je životopis Stephena Kinga a jeho dílo. Práce je konkrétně zaměřená na knihy Osvícení a Carrie, které jsou porovnávány se svými filmovými adaptacemi. Ve výsledku text pojednává o odlišnostech mezi filmy a knihami a zařazuje je vždy mezi nějakou adaptační metodu.
Abstract in different language: The bachelor´s work Films adaptation literary templates: choice opuses from creation of Stephen King is presenting generally definition of concept films adaptations and possible methodes useing for creating films opus inspired by the literary template. The next it is including definition diference between the book and the film together with different attitude to film by reader who is looking on film opus as on adaptation and by viewer who comes to the cinema to watch film with ignorance of template. The next part of bachelor´s work is biography of Stephen King and his opus. The work is specifically focused on books The Shining and Carrie which they are comparing with own films adaptations. The text is dealing about a differences between films and books and putting them always between some adaptation method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Filmove adaptace leterarnich predloh.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Chlustinova_Kastner.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordView/Open
Chlustinova_HavlikM.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
Chlustinova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce262,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8850

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.