Název: Filmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kinga
Další názvy: Film adaptations of literary masters: Selected works from the work of Stephen King
Autoři: Chlustinová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Havlík, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8850
Klíčová slova: Stephen King;filmová adaptace;Osvícení;Carrie;horor
Klíčová slova v dalším jazyce: Stephen King;film adaptation;The Shining;Carrie;horror
Abstrakt: Bakalářská práce: Filmové adaptace literárních předloh: Vybraná díla z tvorby Stephena Kinga, předkládá obecné vymezení pojmu filmové adaptace a možné metody používané pro vytváření filmových děl inspirovaných knižní předlohou. Dále obsahuje vymezení rozdílů mezi knihou a filmem spolu s odlišným přístupem k filmu čtenářem, který se na filmové dílo dívá, jako na adaptaci a divákem, jenž přichází do kina shlédnou film s neznalostí předlohy. Další částí BP je životopis Stephena Kinga a jeho dílo. Práce je konkrétně zaměřená na knihy Osvícení a Carrie, které jsou porovnávány se svými filmovými adaptacemi. Ve výsledku text pojednává o odlišnostech mezi filmy a knihami a zařazuje je vždy mezi nějakou adaptační metodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s work Films adaptation literary templates: choice opuses from creation of Stephen King is presenting generally definition of concept films adaptations and possible methodes useing for creating films opus inspired by the literary template. The next it is including definition diference between the book and the film together with different attitude to film by reader who is looking on film opus as on adaptation and by viewer who comes to the cinema to watch film with ignorance of template. The next part of bachelor´s work is biography of Stephen King and his opus. The work is specifically focused on books The Shining and Carrie which they are comparing with own films adaptations. The text is dealing about a differences between films and books and putting them always between some adaptation method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Filmove adaptace leterarnich predloh.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chlustinova_Kastner.docPosudek vedoucího práce62,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Chlustinova_HavlikM.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Chlustinova_Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce262,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8850

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.