Název: Renesanční magie: Agrippa z Nettesheimu
Další názvy: Renaissance magic: Agrippa from Nettesheim
Autoři: Rošincová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Špelda, Daniel
Oponent: Pavlas, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8855
Klíčová slova: renesance;magie;okultismus;Agrippa z Nettesheimu
Klíčová slova v dalším jazyce: renaissance;magic;occultism;Agrippa from Nettesheim
Abstrakt: Práce se zabývá pojetím magie Agrippy z Nettesheimu. Práce sestává ze tří kapitol- Renesance, Agrippa z Nettesheimu, Magie.Cílem práce je popsat a vysvětlit Agrippovu magii
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis dealing with conception magic of Agrippa from Nettesheim. Thesis is consist of three chapters - Renaissance, Agrippa from Nettesheim, Magic. Target of thesis is describe and explain Agrippa´s magic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Eva Rosincova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rosincova_Spelda.rtfPosudek vedoucího práce2,03 MBRTFZobrazit/otevřít
Rosincova_Pavlas.rtfPosudek oponenta práce1,49 MBRTFZobrazit/otevřít
Rosincova_Eva.pdfPrůběh obhajoby práce548,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8855

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.