Název: Gestika a mimika jako součást neverbální komunikace s ohledem na kulturní odlišnosti
Další názvy: Gesture and mimics as a part of nonverbal communication with regard to cultural differences
Autoři: Chrenka, Matej
Vedoucí práce/školitel: Hanzelínová, Lada
Oponent: Koutecký, Ivan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8859
Klíčová slova: neverbální komunikace;interkulturní komunikace;mimika;gestika;komunikační signály;kanály;šumy
Klíčová slova v dalším jazyce: nonverbal communication;intercultural communication;expression;gesticulation;communication signals;channels;noises
Abstrakt: Práce se zabývá neverbální komunikací.Obsahuje obecný úvod ke komunikace a neverbální komunikaci. Dále historickou část, zabývající se zkoumáním neverbální komunikace v minulosti. Kvůli rozsáhlosti tématu se zaměřuje především na dvě složky neverbální komunikace, tou jsou mimika a gestika. Ty jsou v práci podrobněji rozebrány. U mimiky s gestikou se zaměřuji na kulturní odlišnosti celá práce dostává tak komparativní charakter.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is focusing on nonverbal communication. It contains general part which is speaking about communication and nonverbal communication. Next part contains historical developement of nonverbal communication. The rest of thesis has comparative nature. Here can be found intercultural differences between cultures in nonverbal communication.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Chrenka_Hanzelinova.rtfPosudek vedoucího práce5,12 kBRTFZobrazit/otevřít
BP_Chrenka_Koutecky.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Chrenka_Matej.pdfPrůběh obhajoby práce622,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8859

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.