Název: Filozofické aspekty v audiovizuálním díle - časový rozměr
Další názvy: Philosophical aspects of audiovisual work - time size
Autoři: Krejčík, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Benda, Libor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8860
Klíčová slova: čas;kategorie času;reálný čas;syntetický čas;audiovizuální tvorba;fenomenologie času;vnímání času
Klíčová slova v dalším jazyce: time;category of time;real time;synthetic time;audiovisual production;phenomenology of time;perception of time
Abstrakt: Základním prvkem práce je seznámit čtenáře s pojetím reálného času tak, jak je chápe v rámci historického exkurzu filozofie, fenomenologie a naproti ní postavit a představit pohled interdisciplinární a scientistický. Další částí celé práce je představit čtenáři vztah reálného času a času syntetického, který je obsažen v jednotlivých druzích umění. Pro naši práci však bude nejpodstatnější vymezení problematiky času jako rozměru a jeho vyjádření v audiovizuálním umění.
Abstrakt v dalším jazyce: The basic element of the thesis is to acquaint the reader with the concept of real time as it is understood in the historical excursus within philosophy and phenomenology and on the contrary to present the interdisciplinary and scientific persespective. The second part of the thesis introduces the concept of time and the synthetic time, which can be found in different types of art. However, the most vital part of the thesis is the definition of the issue of time as a dimension and its expression in audiovisual art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Filozoficke Aspekty v audiovizualnim dile _ casovy rozmer, ZDENEK KREJCIK, 2013.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcik_Kastner.docPosudek vedoucího práce75,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
posudek-Krejcik.pdfPosudek oponenta práce271,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejcik_Zdenek.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8860

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.