Title: Romano Guardini a konec jedné epochy
Other Titles: Romano Guardini and the end of one epoch
Authors: Brada, Tomáš
Advisor: Profant, Martin
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8864
Keywords: novověk;epocha;konec novověku;lidská společnost;člověk
Keywords in different language: ages;an era;the end of modern times;human society;human
Abstract: Tato práce se zabývá tématem konce jedné epochy. Rozebírá, jakým způsobem může epocha končit a toto uvádí na příkladu Guardiniho knihy Konec novověku. Práce se také zabývá tím, jak vidí Romano Guardini novověk, jakým způsobem se podle autora lidé s novověkem vyrovnávají a jaký má novověk dopad na lidskou společnost.
Abstract in different language: This thesis focuses on the end of an era. It analyzes how the epoch ending and this gives the example of Guardini's End of Modern Times. The thesis also discusses how he sees Romano Guardini modern times, how by author the people cope with the modern age and the modern age which has an impact on human society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Brada_HUM_bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce711,79 kBAdobe PDFView/Open
Brada_Profant.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Brada_Demjancuk.docxPosudek oponenta práce38,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Brada_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce329,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8864

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.