Název: Romano Guardini a konec jedné epochy
Další názvy: Romano Guardini and the end of one epoch
Autoři: Brada, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Profant, Martin
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8864
Klíčová slova: novověk;epocha;konec novověku;lidská společnost;člověk
Klíčová slova v dalším jazyce: ages;an era;the end of modern times;human society;human
Abstrakt: Tato práce se zabývá tématem konce jedné epochy. Rozebírá, jakým způsobem může epocha končit a toto uvádí na příkladu Guardiniho knihy Konec novověku. Práce se také zabývá tím, jak vidí Romano Guardini novověk, jakým způsobem se podle autora lidé s novověkem vyrovnávají a jaký má novověk dopad na lidskou společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the end of an era. It analyzes how the epoch ending and this gives the example of Guardini's End of Modern Times. The thesis also discusses how he sees Romano Guardini modern times, how by author the people cope with the modern age and the modern age which has an impact on human society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFI) / Bachelor´s works (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Brada_HUM_bakalarska_prace_2013.pdfPlný text práce711,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brada_Profant.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Brada_Demjancuk.docxPosudek oponenta práce38,75 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Brada_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce329,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.