Název: Láska a závislost - filozofie a psychologie lidských vztahů
Další názvy: Perspectives on love, with regard to the problem of addiction
Autoři: Vallová, Simona
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Kratochvíl, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8878
Klíčová slova: zamilování;láska;sex;partnerská láska;manželství;rodina;závislost
Klíčová slova v dalším jazyce: fall in love;love;sex;partner's love;marriage;family;addiction
Abstrakt: Práce pojednává především o partnerské lásce a závislosti. Proti sobě stojí psychologické a filosofické pohledy na lásku. Filosofickou rovinu tvoří hlavně filosofové: Platon, Tomáš Akvinský, Arthur Schopenhauer a Ludwig Feuerbach. Psychologickou rovinu tvoří psychologové/psychiatři: Erich Fromm, Jürg Willi, Otto Kernberg, Hans Jellouschek, Gordon Livingston, Robin Norwood, aj. Výsledkem práce je porovnání myšlenek, hledání společného a rozdílného a díky historické posloupnosti i vývoj filosofického a psychologického pohledu na lásku.
Abstrakt v dalším jazyce: My work primarily is about partner's love and addiction. Against each other stand philosophical and psychological perspectives on love. The philosophical plane consists of mainly philosophers: Plato, Thomas Aquinas, Arthur Schopenhauer, and Ludwig Feuerbach. The psychological plane are these psychologists/psychiatrists: Erich Fromm, Jürg Willi, Otto Kernberg, Hans Jellouschek, Gordon Livingston, Robin Norwood, etc. The result of the work is the comparison of ideas, search for common and differential, and thanks to the historical sequence as well development of philosophical and psychological perspective on love.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Vallova.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vallova_Murgas.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Vallova_Kratochvil.docxPosudek oponenta práce55,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vallova.pdfPrůběh obhajoby práce374,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8878

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.