Název: Kolonizátor a kolonizovaný v krásné literatuře
Další názvy: Colonizer and colonized in artworks
Autoři: Matějková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Kobes, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8896
Klíčová slova: kolonialismus;umělecké dílo;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: colonialism;artwork;comparison
Abstrakt: Tématem diplomové práce je ?Kolonizátor a kolonizovaný v uměleckých dílech" Práce se soustředí na vztah kolonizátora a kolonizovaného v první polovině 20. století v beletrii. Je používána metoda komparace, jde o srovnávací analýzu vybraných textů dle autorů. Osnova sleduje nejprve uvedení do problematiky kolonialismu a postkolonialismu. Práce se zabývá obsahem děl se zaměřením na vztah (ex)kolonizátora a (ex)kolonizovaného. Nakonec reflektuje rozdíly ve vztahu kolonizátora a kolonizovaného v daném období vzhledem k jednotlivým autorům.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis topic is "colonizer and colonized in works of art" thesis focuses on the relationship between colonizer and colonized in the first half of the 20th century in fiction.'s Used method of comparison, it is a comparative analysis of selected texts by authors. Curriculum follows the first introduction to the problems of colonialism and post-colonialism. thesis deals with the content of works focusing on the relationship (ex) colonizer and the (ex) colonized. ultimately reflects differences in relation colonizer and colonized in the period due to the individual authors.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2012_13.pdfPlný text práce489,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejkova Hana posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce211 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matejkova-oponent.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Matejkova.JPGPrůběh obhajoby práce199,28 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.