Title: Kolonizátor a kolonizovaný v krásné literatuře
Other Titles: Colonizer and colonized in artworks
Authors: Matějková, Hana
Advisor: Sitek, Pavel
Referee: Kobes, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8896
Keywords: kolonialismus;umělecké dílo;komparace
Keywords in different language: colonialism;artwork;comparison
Abstract: Tématem diplomové práce je ?Kolonizátor a kolonizovaný v uměleckých dílech" Práce se soustředí na vztah kolonizátora a kolonizovaného v první polovině 20. století v beletrii. Je používána metoda komparace, jde o srovnávací analýzu vybraných textů dle autorů. Osnova sleduje nejprve uvedení do problematiky kolonialismu a postkolonialismu. Práce se zabývá obsahem děl se zaměřením na vztah (ex)kolonizátora a (ex)kolonizovaného. Nakonec reflektuje rozdíly ve vztahu kolonizátora a kolonizovaného v daném období vzhledem k jednotlivým autorům.
Abstract in different language: Thesis topic is "colonizer and colonized in works of art" thesis focuses on the relationship between colonizer and colonized in the first half of the 20th century in fiction.'s Used method of comparison, it is a comparative analysis of selected texts by authors. Curriculum follows the first introduction to the problems of colonialism and post-colonialism. thesis deals with the content of works focusing on the relationship (ex) colonizer and the (ex) colonized. ultimately reflects differences in relation colonizer and colonized in the period due to the individual authors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2012_13.pdfPlný text práce489,08 kBAdobe PDFView/Open
Matejkova Hana posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce211 kBMicrosoft WordView/Open
Matejkova-oponent.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordView/Open
Matejkova.JPGPrůběh obhajoby práce199,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.