Title: Mediace - alternativní řešení sporů v Evropské unii
Other Titles: Mediation - alternative dispute resolution in the European Union
Authors: Kupcová, Kamila
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Tronečková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8911
Keywords: mediace;Evropská unie;alternativní způsoby řešení sporů;ADR
Keywords in different language: mediation;European union;alternative dispute resolution;ADR
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na představení institutu mediace a mediačního řízení s důrazem na jeho rozvoj a podporu ze strany Evropské unie. Poskytuje krátké seznámení s alternativními metodami řešení sporů obecně a detailně se poté zaměřuje na seznámení s mediací, její charakteristiku, historické souvislosti jejího vývoje, výhody a nevýhody jejího použití a přibližuje i současnou aplikační praxi ve vybraných evropských státech.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on presenting the institute of mediation and the mediation process with an emphasis on its development and support from the European Union. It provides a brief introduction to alternative dispute resolution methods in general and then focuses in detail on the introduction to mediation, its characteristics, the historical context of its development, advantages and disadvantages of its use and application and current practice in selected European countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamila Kupcova; Mediace - alternativni reseni sporu v Evropske unii.pdfPlný text práce639,53 kBAdobe PDFView/Open
Kupcova FO.pdfPosudek vedoucího práce616,53 kBAdobe PDFView/Open
Kupcova TR.pdfPosudek oponenta práce945,29 kBAdobe PDFView/Open
Kupcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8911

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.