Název: Mediace - alternativní řešení sporů v Evropské unii
Další názvy: Mediation - alternative dispute resolution in the European Union
Autoři: Kupcová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8911
Klíčová slova: mediace;Evropská unie;alternativní způsoby řešení sporů;ADR
Klíčová slova v dalším jazyce: mediation;European union;alternative dispute resolution;ADR
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na představení institutu mediace a mediačního řízení s důrazem na jeho rozvoj a podporu ze strany Evropské unie. Poskytuje krátké seznámení s alternativními metodami řešení sporů obecně a detailně se poté zaměřuje na seznámení s mediací, její charakteristiku, historické souvislosti jejího vývoje, výhody a nevýhody jejího použití a přibližuje i současnou aplikační praxi ve vybraných evropských státech.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on presenting the institute of mediation and the mediation process with an emphasis on its development and support from the European Union. It provides a brief introduction to alternative dispute resolution methods in general and then focuses in detail on the introduction to mediation, its characteristics, the historical context of its development, advantages and disadvantages of its use and application and current practice in selected European countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kamila Kupcova; Mediace - alternativni reseni sporu v Evropske unii.pdfPlný text práce639,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupcova FO.pdfPosudek vedoucího práce616,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupcova TR.pdfPosudek oponenta práce945,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kupcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce289,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8911

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.