Název: Princip suverenity lidu a česká ústavnost
Další názvy: The principle of the people´s sovereignty and the czech constitutionality
Autoři: Šindelářová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8919
Klíčová slova: Suverenita lidu;demokracie;ústavnost;referendum.
Klíčová slova v dalším jazyce: People´s sovereignty;democracy;constitutionality;referendum.
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je seznámit čtenáře s aktuálním postavením suverenity lidu a aktuální problematikou v zemi.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of my dissertation is the information about the actual position of the people´s sovereignty and the actual problems in our country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Princip suverenity lidu a ceska ustavnost.pdfPlný text práce353,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova TO.pdfPosudek vedoucího práce544,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova HO.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sindelarova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce877,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.