Název: Princip suverenity lidu a česká ústavnost
Další názvy: Sovereign people principle and czech constitutionality
Autoři: Jindra, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Odehnalová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8929
Klíčová slova: princip suverenity lidu;přímá demokracie;zastupitelská demokracie;přímá volba prezidenta;referendum;legitimace státní moci
Klíčová slova v dalším jazyce: sovereign people principle;direct democracy;representative democracy;direct election of president;political parties;systems of election realization
Abstrakt: Práce vymezuje východiska principu suverenity lidu a jeho pozici v ústavním systému České republiky. Dále se zabývá jednotlivými způsoby realizace tohoto principu a rozborem jejich institutů. Rovněž pojednává o přímé volbě prezidenta ČR na poli ústavních změn.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis presents a summarized analysis of the ''Sovereign people principle''. Then focusses on characterization of institutes of representative and direct democracy. Paper also deals closely with institute of direct election of the president of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
LJ_portal.pdfPlný text práce471,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindra FO.pdfPosudek vedoucího práce779,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindra OD.pdfPosudek oponenta práce745,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindra prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce399,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8929

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.