Title: Princip suverenity lidu a česká ústavnost
Other Titles: Sovereign people principle and czech constitutionality
Authors: Jindra, Lukáš
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Odehnalová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8929
Keywords: princip suverenity lidu;přímá demokracie;zastupitelská demokracie;přímá volba prezidenta;referendum;legitimace státní moci
Keywords in different language: sovereign people principle;direct democracy;representative democracy;direct election of president;political parties;systems of election realization
Abstract: Práce vymezuje východiska principu suverenity lidu a jeho pozici v ústavním systému České republiky. Dále se zabývá jednotlivými způsoby realizace tohoto principu a rozborem jejich institutů. Rovněž pojednává o přímé volbě prezidenta ČR na poli ústavních změn.
Abstract in different language: The thesis presents a summarized analysis of the ''Sovereign people principle''. Then focusses on characterization of institutes of representative and direct democracy. Paper also deals closely with institute of direct election of the president of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LJ_portal.pdfPlný text práce471,98 kBAdobe PDFView/Open
Jindra FO.pdfPosudek vedoucího práce779,21 kBAdobe PDFView/Open
Jindra OD.pdfPosudek oponenta práce745,78 kBAdobe PDFView/Open
Jindra prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce399,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8929

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.