Title: Postavení soudce v ústavním systému České republiky
Other Titles: The Position of the Judge in the Constitutional System of the Czech Republic
Authors: Vildová, Michaela
Advisor: Tomeš, Milan
Referee: Vostrá, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8933
Keywords: soudnictví;moc soudní;soudce;ústavní principy;organizace soudnictví;soud;ústavní soud;vývoj soudnictví;nezávislost;nestrannost
Keywords in different language: jurisdiction;judicial power;judge;constitutional fundamentals;organization of judiciary;court;constitutional court;development of judiciary;independence;impartiality
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na postavení soudce v ústavním systému České republiky. Zabývá se ústavními principy postavení soudce a zásadami moci soudní. Její další části jsou věnovány historickému vývoji soudnictví, organizaci soudnictví, předpokladům pro výkon funkce soudce,vzniku a zániku funkce soudce, právům a povinnostem soudce, odpovědnosti soudce, rozdílům v postavení soudce obecného soudu a soudce Ústavního soudu a komparaci se soudnictvím v USA. V poslední kapitole jsou obsaženy úvahy de lege ferenda.
Abstract in different language: The graduate thesis is focused on the position of the judge in the constitutional system of the Czech Republic. The thesis deals with the constitutional fundamentals of the position of the judge and principles of judicial power. Its other parts are dedicated to the historical development of the judiciary, organization of judiciary, requirements to be a judge, the office of the judge, the rights and obligations of the judge, the responsibility of the judge, differences between the role of a judge of the general court and a judge of the Constitutional Court and comparation with the judiciary in the U.S.. The content of final chapter is de lege ferenda consideration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michaela VILDOVA - Postaveni soudce v ustavnim systemu CR.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Vildova TO.pdfPosudek vedoucího práce611,23 kBAdobe PDFView/Open
Vildova HO.pdfPosudek oponenta práce989,6 kBAdobe PDFView/Open
Vildova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce391,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.