Název: Postavení soudce v ústavním systému České republiky
Další názvy: The Position of the Judge in the Constitutional System of the Czech Republic
Autoři: Vildová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Tomeš, Milan
Oponent: Vostrá, Zuzana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8933
Klíčová slova: soudnictví;moc soudní;soudce;ústavní principy;organizace soudnictví;soud;ústavní soud;vývoj soudnictví;nezávislost;nestrannost
Klíčová slova v dalším jazyce: jurisdiction;judicial power;judge;constitutional fundamentals;organization of judiciary;court;constitutional court;development of judiciary;independence;impartiality
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na postavení soudce v ústavním systému České republiky. Zabývá se ústavními principy postavení soudce a zásadami moci soudní. Její další části jsou věnovány historickému vývoji soudnictví, organizaci soudnictví, předpokladům pro výkon funkce soudce,vzniku a zániku funkce soudce, právům a povinnostem soudce, odpovědnosti soudce, rozdílům v postavení soudce obecného soudu a soudce Ústavního soudu a komparaci se soudnictvím v USA. V poslední kapitole jsou obsaženy úvahy de lege ferenda.
Abstrakt v dalším jazyce: The graduate thesis is focused on the position of the judge in the constitutional system of the Czech Republic. The thesis deals with the constitutional fundamentals of the position of the judge and principles of judicial power. Its other parts are dedicated to the historical development of the judiciary, organization of judiciary, requirements to be a judge, the office of the judge, the rights and obligations of the judge, the responsibility of the judge, differences between the role of a judge of the general court and a judge of the Constitutional Court and comparation with the judiciary in the U.S.. The content of final chapter is de lege ferenda consideration.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michaela VILDOVA - Postaveni soudce v ustavnim systemu CR.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vildova TO.pdfPosudek vedoucího práce611,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vildova HO.pdfPosudek oponenta práce989,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vildova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce391,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.