Title: Vztah mezi Ústavním soudem Italské republiky a ESD
Other Titles: Relation between the Constitutional Court of Italy and the Court of Justice of European Union
Authors: Fedoročko, Ondřej
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Tronečková, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8934
Keywords: italský ústavní systém;přímý účinek;princip přednosti práva EU;předběžná otázka
Keywords in different language: italian constitutional system;direct effect;supremacy of EU law;preliminary ruling
Abstract: Předmětem práce je vývoj judikatury italského Ústavního soudu ve vztahu k právu EU. Výchozím bodem jsou odlišné rozsudky Evropského soudního dvora a Ústavního soudu Italské republiky ve věci Costa v. ENEL. Ústavní soud postupnými kroky překonává odlišnosti v názorech těchto soudu, což vyústí podáním předběžné otázky Ústavním soudem k Evropskému soudnímu dvoru.
Abstract in different language: The subject of this work is the progress of the jurisprudence of the italian Constitutional Court in relation to EU law. The starting points are different verdicts of the Court of justice and the Constitutional Court of the Italy in the case of the Costa vs. ENEL. The Constitutional Court of the Italian Republic getting over step by step deferences n opinions between Courts, when all end in to put a preliminary ruling by the Court of Justice to the Constitutional Court to the EU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_pprace_Ondrej_Fedorock.pdfPlný text práce412,12 kBAdobe PDFView/Open
Fedorocko FO.pdfPosudek vedoucího práce999,2 kBAdobe PDFView/Open
Fedorocko TR.pdfPosudek oponenta práce973,94 kBAdobe PDFView/Open
Fedorocko prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce405,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.