Název: Vztah mezi Ústavním soudem Italské republiky a ESD
Další názvy: Relation between the Constitutional Court of Italy and the Court of Justice of European Union
Autoři: Fedoročko, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Tronečková, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8934
Klíčová slova: italský ústavní systém;přímý účinek;princip přednosti práva EU;předběžná otázka
Klíčová slova v dalším jazyce: italian constitutional system;direct effect;supremacy of EU law;preliminary ruling
Abstrakt: Předmětem práce je vývoj judikatury italského Ústavního soudu ve vztahu k právu EU. Výchozím bodem jsou odlišné rozsudky Evropského soudního dvora a Ústavního soudu Italské republiky ve věci Costa v. ENEL. Ústavní soud postupnými kroky překonává odlišnosti v názorech těchto soudu, což vyústí podáním předběžné otázky Ústavním soudem k Evropskému soudnímu dvoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this work is the progress of the jurisprudence of the italian Constitutional Court in relation to EU law. The starting points are different verdicts of the Court of justice and the Constitutional Court of the Italy in the case of the Costa vs. ENEL. The Constitutional Court of the Italian Republic getting over step by step deferences n opinions between Courts, when all end in to put a preliminary ruling by the Court of Justice to the Constitutional Court to the EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_pprace_Ondrej_Fedorock.pdfPlný text práce412,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fedorocko FO.pdfPosudek vedoucího práce999,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fedorocko TR.pdfPosudek oponenta práce973,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fedorocko prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce405,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.