Title: Vztah a spolupráce vnitrostátních soudů členských států a SDEU
Other Titles: The relationship and cooperation between national courts of the Member States and the CJEU
Authors: Šarounová, Aneta
Advisor: Tronečková, Michaela
Referee: Forejtová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8938
Keywords: SDEU;národní soudy;vnitrostátní soudy;evropský právní řád;vnitrostátní právní řád
Keywords in different language: CJEU;national court;european legal system;national legal system
Abstract: Diplomová práce se zabývá vztahy a spoluprácí mezi SDEU a národními soudy členských států EU, přičemž tato studie probíhá zejména na základě rozborů judikátů Soudního dvora. V práci jsou stručně popsány soudní instituce EU. Národní soudce je představen jako soudce evropského práva. Vztah těchto dvou celků je demonstrován na vztahu právního řádu EU a národních právních řádů a na institutu předběžné otázky.
Abstract in different language: This thesis deals with relations and cooperation between CJEU a national courts of the Member States of EU. In the thesis are breafly described judicial institutions of EU. The role of national judge is described as his role as judge of european law. The relation of CJEU and national courts is demonstrated on the relation between european legal systém and national legal systems and on the preliminary ruling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace aneta sarounova.pdfPlný text práce722,31 kBAdobe PDFView/Open
Sarounova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Sarounova FO.pdfPosudek oponenta práce943,53 kBAdobe PDFView/Open
Sarounova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce360,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.