Název: Vztah a spolupráce vnitrostátních soudů členských států a SDEU
Další názvy: The relationship and cooperation between national courts of the Member States and the CJEU
Autoři: Šarounová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Tronečková, Michaela
Oponent: Forejtová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8938
Klíčová slova: SDEU;národní soudy;vnitrostátní soudy;evropský právní řád;vnitrostátní právní řád
Klíčová slova v dalším jazyce: CJEU;national court;european legal system;national legal system
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahy a spoluprácí mezi SDEU a národními soudy členských států EU, přičemž tato studie probíhá zejména na základě rozborů judikátů Soudního dvora. V práci jsou stručně popsány soudní instituce EU. Národní soudce je představen jako soudce evropského práva. Vztah těchto dvou celků je demonstrován na vztahu právního řádu EU a národních právních řádů a na institutu předběžné otázky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with relations and cooperation between CJEU a national courts of the Member States of EU. In the thesis are breafly described judicial institutions of EU. The role of national judge is described as his role as judge of european law. The relation of CJEU and national courts is demonstrated on the relation between european legal systém and national legal systems and on the preliminary ruling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace aneta sarounova.pdfPlný text práce722,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sarounova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sarounova FO.pdfPosudek oponenta práce943,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sarounova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce360,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8938

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.