Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTronečková, Michaelacs
dc.contributor.authorŠarounová, Anetacs
dc.contributor.refereeForejtová, Monikacs
dc.date.accepted2013-05-30cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:20Z-
dc.date.available2012-09-03cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:20Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-22cs
dc.identifier51647cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8938-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vztahy a spoluprácí mezi SDEU a národními soudy členských států EU, přičemž tato studie probíhá zejména na základě rozborů judikátů Soudního dvora. V práci jsou stručně popsány soudní instituce EU. Národní soudce je představen jako soudce evropského práva. Vztah těchto dvou celků je demonstrován na vztahu právního řádu EU a národních právních řádů a na institutu předběžné otázky.cs
dc.format73 (105 622 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectSDEUcs
dc.subjectnárodní soudycs
dc.subjectvnitrostátní soudycs
dc.subjectevropský právní řádcs
dc.subjectvnitrostátní právní řádcs
dc.titleVztah a spolupráce vnitrostátních soudů členských států a SDEUcs
dc.title.alternativeThe relationship and cooperation between national courts of the Member States and the CJEUen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with relations and cooperation between CJEU a national courts of the Member States of EU. In the thesis are breafly described judicial institutions of EU. The role of national judge is described as his role as judge of european law. The relation of CJEU and national courts is demonstrated on the relation between european legal systém and national legal systems and on the preliminary ruling.en
dc.subject.translatedCJEUen
dc.subject.translatednational courten
dc.subject.translatedeuropean legal systemen
dc.subject.translatednational legal systemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace aneta sarounova.pdfPlný text práce722,31 kBAdobe PDFView/Open
Sarounova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Sarounova FO.pdfPosudek oponenta práce943,53 kBAdobe PDFView/Open
Sarounova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce360,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.