Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVostrá, Zuzana
dc.contributor.authorVaňáčová, Markéta
dc.contributor.refereeTomeš, Milan
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:46:21Z
dc.date.available2012-09-13cs
dc.date.available2014-02-06T12:46:21Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-26
dc.identifier52160
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/8941
dc.description.abstractDiplomová práce nejprve seznámí s pojmem ústavního principu z různých pohledů a jeho vlivem na jednoduché právo. Dále popisuje vývoj vybraných ústavních principů v novodobých českých resp. československých dějinách po roce 1918. Jádro této práce tvoří kapitola třetí, která se věnuje konkrétním principům Ústavy České republiky. Jsou zde rozebírány vybrané ústavní principy, blíže se pak tedy věnuje pozornost již jen principu svobody, principu rovnosti, principu suverenity lidu, principu dělby moci a na závěr je popsán princip celkové koncepce lidských práv. Diplomová práce se v poslední části zabývá komparací s vybranými principy Základního zákona Spolkové republiky Německo.cs
dc.format76 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprincipcs
dc.subjectÚstava České republikycs
dc.subjectústavnost České republikycs
dc.subjectsvobodacs
dc.subjectrovnostcs
dc.subjectsuverenita liducs
dc.subjectdělba mocics
dc.subjectlidská právacs
dc.subjectSpolková republika Německocs
dc.titleZákladní principy Ústavy ČRcs
dc.title.alternativeBasic principles of the Constitution of the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního a evropského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedFirstly, this thesis introduces the concept of constitutional principle from different perspectives and its impact on the simple law. It also describes the development of selected constitutional principles of the modern Czech or Czechoslovakian history after 1918. The crucial part of this thesis is chapter three, which deals with the particular constitutional principles of the Czech Republic. Selected constitutional principles are analysed focusing on the principle of freedom, equality, popular sovereignty, the principle of separation of powers and in the end the constitutional principle of human rights. The last part deals with the comparison of selected principles of the Basic law for the Federal Republic of Germany.en
dc.subject.translatedprincipleen
dc.subject.translatedConstitution of Czech republicen
dc.subject.translatedconstitutionality of Czech republicen
dc.subject.translatedfreedomen
dc.subject.translatedequalityen
dc.subject.translatedpopular sovereigntyen
dc.subject.translatedseparation of powersen
dc.subject.translatedhuman rightsen
dc.subject.translatedFederal republic of Germanyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Marketa Vanacova.pdfPlný text práce861,09 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova HO.pdfPosudek vedoucího práce710,47 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova TO.pdfPosudek oponenta práce770,42 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce452,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8941

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.