Title: Elektronizace justice
Other Titles: Computerization of judiciary
Authors: Sýkorová, Renata
Advisor: Spurný, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8943
Keywords: eJustice;justice;elektronizace;elektronické podání;elektronické doručování;elektronický spis;elektronický podpis;e-platební rozkaz;e-podatelna;judikatura;datová schránka;InfoDeska;InfoData;InfoJednání
Keywords in different language: eJustice;judiciary;electronization;electronic filing;electronic delivery;electronic file;digital signature;electronic order for payment;electronic registry;jurisprudence;data box;Info bulletin board;InfoData;InfoAction
Abstract: Účelem této práce "Elektronizace justice" je popsat postupné zavádění informačních a komunikačních technologií v rámci Justice. Práce obsahuje jak poznatky právní, technické, teoretické, tak i uživatelské. Klade si za cíl přiblížit široké veřejnosti projekt eJustice a procesy s ním spojené.
Abstract in different language: The purpose of this work " Computerization of judiciary" is to describe the implementation of information and communication technologies into the Justice. The work includes both knowledge of legal, technical, theoretical and user. The work aims to inform the general public project eJustice in our country and processes associated with it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Elektronizace justice Renata Sykorova.pdfPlný text práce818,75 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce600,1 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova - oponent.pdfPosudek oponenta práce606,19 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce507,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.