Název: Elektronizace justice
Další názvy: Computerization of judiciary
Autoři: Sýkorová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8943
Klíčová slova: eJustice;justice;elektronizace;elektronické podání;elektronické doručování;elektronický spis;elektronický podpis;e-platební rozkaz;e-podatelna;judikatura;datová schránka;InfoDeska;InfoData;InfoJednání
Klíčová slova v dalším jazyce: eJustice;judiciary;electronization;electronic filing;electronic delivery;electronic file;digital signature;electronic order for payment;electronic registry;jurisprudence;data box;Info bulletin board;InfoData;InfoAction
Abstrakt: Účelem této práce "Elektronizace justice" je popsat postupné zavádění informačních a komunikačních technologií v rámci Justice. Práce obsahuje jak poznatky právní, technické, teoretické, tak i uživatelské. Klade si za cíl přiblížit široké veřejnosti projekt eJustice a procesy s ním spojené.
Abstrakt v dalším jazyce: The purpose of this work " Computerization of judiciary" is to describe the implementation of information and communication technologies into the Justice. The work includes both knowledge of legal, technical, theoretical and user. The work aims to inform the general public project eJustice in our country and processes associated with it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE Elektronizace justice Renata Sykorova.pdfPlný text práce818,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce600,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova - oponent.pdfPosudek oponenta práce606,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sykorova.pdfPrůběh obhajoby práce507,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.