Název: E-learningový kurz z oboru technických komunikačních prostředků a jeho aplikace ve výuce
Další názvy: E -learning course in the field of technical communication and its application in education
Autoři: Váně, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Korytář, Jindřich
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8945
Klíčová slova: komunikace;e-learning
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;e-learning
Abstrakt: Ve své diplomové práci "E-learningový kurz z oboru technických komunikačních prostředků a jeho aplikace ve výuce" se zabývám vytvořením elektronického vzdělávacího kurzu. Mým cílem bylo elektronickou formou seznámit žáky s jednotlivými komunikačními prostředky od historie po současnost. Abych mohl tento projekt zrealizovat, popisuji v této práci pojem e-learning, možnosti jeho využití, především ve školství, zmiňuji klady a zápory tohoto elektronického vzdělávání a různé formy kurzu. Dále jsem shromáždil veškerý materiál potřebný k tvorbě kurzu. Sjednotil jsem a ucelil informace o prostředcích sloužících ke komunikaci, podle toho, ve které době vznikly. Všech těchto poznatků a materiálů jsem využil pro tvorbu vlastního e-learningového kurzu v českém programu ProAuthor. Jak jsem postupoval, jak se mi v daném programu pracovalo, jak hodnotím výuku využívající e-kurzů, a jak se mi kurz povedl, zmiňuji v praktické části své práce.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis "E-learning course in the field of the technical communication tools and its application in education" I deal with creating an electronic learning course. My aim is to make students familiar with various communication tools from the past to the present day. In order to be able to implement the project, I explain the term "e-learning" and I focus on the possibilities of its usage, primarily in education. I also mention advantages and disadvantages of this particular type of electronic education and various forms of the course. I have also collected all material necessary for the creation of the course itself. I have integrated and chronologically summarized information about communication resources. Then I have used all gathered information to create the e-learning course in the Czech program named ProAuthor. In the practical section of my thesis, I describe how I proceeded, evaluate teaching methods using e-learning as well as my interaction in ProAuthor and I sum up with evaluation of my e-learning course itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vane - ved..pdfPosudek vedoucího práce119,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - posudek_oponenta_Vane.pdfPosudek oponenta práce134,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vane - prot..pdfPrůběh obhajoby práce42,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/8945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.